Logo Osiedle św. Barbary

Wybierz swoje mieszkanie

Wizualizacja mieszkań

Podstawowe założenia dla projektu zagospodarowania terenu i lokalizacji budynku to:

  • Uzyskanie atrakcyjnej formy kubaturowej obiektu.
  • Wprowadzenie właściwych odległości względem sąsiedniej zabudowy tj. utrzymanie odpowiednich parametrów dla nasłonecznienia, wzajemnego przesłaniania budynków czy zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego projektowanych budynków.
  • Wprowadzenie kompromisowej, nowej, ciekawej formy architektonicznej planowanych obiektów z jednoczesnym wpisaniem się budynków w otaczającą rzeźbę terenu.

Lokalizacja

Mieszkania

Poziom
Liczba pokoi
Status
Numer Powierzchnia [m2] Piętro Liczba pokoi Status Karta mieszkania Zobacz
1 63,59 0 3 Rezerwacja Pobierz Zobacz
2 70,48 0 4 Wolne Pobierz Zobacz
3 66,00 0 3 Wolne Pobierz Zobacz
4 64,17 0 3 Wolne Pobierz Zobacz
5 42,03 0 1 Wolne Pobierz Zobacz
6 46,19 0 1 Wolne Pobierz Zobacz
7 41,25 0 1 Wolne Pobierz Zobacz
8 40,95 0 1 Wolne Pobierz Zobacz
9 36,53 0 1 Rezerwacja Pobierz Zobacz
78 36,75 0 1 Rezerwacja Pobierz Zobacz
79 46,96 0 1 Wolne Pobierz Zobacz
80 40,60 0 1 Wolne Pobierz Zobacz
81 62,57 0 3 Wolne Pobierz Zobacz
82 41,18 0 2 Wolne Pobierz Zobacz
83 45,35 0 2 Wolne Pobierz Zobacz
84 54,82 0 2 Wolne Pobierz Zobacz
85 63,61 0 3 Rezerwacja Pobierz Zobacz
10 63,59 1 3 Rezerwacja Pobierz Zobacz
11 70,62 1 4 Wolne Pobierz Zobacz
12 66,03 1 3 Wolne Pobierz Zobacz
13 64,15 1 3 Wolne Pobierz Zobacz
14 42,03 1 1 Wolne Pobierz Zobacz
15 46,14 1 1 Wolne Pobierz Zobacz
16 41,25 1 1 Wolne Pobierz Zobacz
17 40,97 1 2 Rezerwacja Pobierz Zobacz
18 45,77 1 3 Wolne Pobierz Zobacz
86 45,85 1 2 Wolne Pobierz Zobacz
87 46,23 1 1 Wolne Pobierz Zobacz
88 40,61 1 1 Wolne Pobierz Zobacz
89 62,57 1 3 Wolne Pobierz Zobacz
90 41,19 1 2 Rezerwacja Pobierz Zobacz
91 45,35 1 2 Wolne Pobierz Zobacz
92 59,08 1 3 Wolne Pobierz Zobacz
93 63,62 1 3 Wolne Pobierz Zobacz
19 59,73 2 3 Wolne Pobierz Zobacz
20 70,62 2 4 Rezerwacja Pobierz Zobacz
21 65,99 2 3 Wolne Pobierz Zobacz
22 64,15 2 3 Wolne Pobierz Zobacz
23 42,03 2 1 Wolne Pobierz Zobacz
24 46,14 2 1 Wolne Pobierz Zobacz
25 41,25 2 1 Wolne Pobierz Zobacz
26 40,97 2 2 Wolne Pobierz Zobacz
27 45,77 2 2 Wolne Pobierz Zobacz
94 45,85 2 2 Wolne Pobierz Zobacz
95 46,23 2 1 Wolne Pobierz Zobacz
96 40,61 2 1 Wolne Pobierz Zobacz
97 62,57 2 3 Wolne Pobierz Zobacz
98 41,19 2 2 Rezerwacja Pobierz Zobacz
99 45,35 2 2 Wolne Pobierz Zobacz
100 59,08 2 3 Wolne Pobierz Zobacz
101 63,62 2 3 Wolne Pobierz Zobacz
28 59,73 3 3 Wolne Pobierz Zobacz
29 66,92 3 4 Wolne Pobierz Zobacz
30 65,99 3 3 Wolne Pobierz Zobacz
31 64,15 3 3 Wolne Pobierz Zobacz
32 42,03 3 1 Wolne Pobierz Zobacz
33 46,14 3 1 Wolne Pobierz Zobacz
34 41,25 3 1 Wolne Pobierz Zobacz
35 40,97 3 2 Wolne Pobierz Zobacz
36 45,77 3 2 Wolne Pobierz Zobacz
102 45,85 3 2 Wolne Pobierz Zobacz
103 46,23 3 1 Wolne Pobierz Zobacz
104 40,61 3 1 Wolne Pobierz Zobacz
105 62,57 3 3 Wolne Pobierz Zobacz
106 41,19 3 2 Wolne Pobierz Zobacz
107 45,35 3 2 Wolne Pobierz Zobacz
108 59,08 3 3 Wolne Pobierz Zobacz
109 63,62 3 3 Rezerwacja Pobierz Zobacz
37 63,59 4 3 Wolne Pobierz Zobacz
38 66,99 4 4 Wolne Pobierz Zobacz
39 65,98 4 3 Wolne Pobierz Zobacz
40 64,15 4 3 Wolne Pobierz Zobacz
41 42,03 4 1 Wolne Pobierz Zobacz
42 46,14 4 1 Wolne Pobierz Zobacz
43 41,25 4 1 Wolne Pobierz Zobacz
44 40,97 4 2 Wolne Pobierz Zobacz
45 45,78 4 2 Wolne Pobierz Zobacz
110 45,85 4 2 Wolne Pobierz Zobacz
111 46,23 4 1 Wolne Pobierz Zobacz
112 40,61 4 1 Wolne Pobierz Zobacz
113 62,57 4 3 Wolne Pobierz Zobacz
114 41,19 4 2 Wolne Pobierz Zobacz
115 45,35 4 2 Wolne Pobierz Zobacz
116 59,08 4 3 Wolne Pobierz Zobacz
117 57,66 4 3 Wolne Pobierz Zobacz
46 63,59 5 3 Wolne Pobierz Zobacz
47 66,92 5 4 Wolne Pobierz Zobacz
48 65,99 5 3 Wolne Pobierz Zobacz
49 64,15 5 3 Wolne Pobierz Zobacz
50 42,03 5 1 Wolne Pobierz Zobacz
51 46,14 5 1 Wolne Pobierz Zobacz
52 41,25 5 1 Wolne Pobierz Zobacz
53 40,97 5 2 Wolne Pobierz Zobacz
54 45,77 5 2 Wolne Pobierz Zobacz
118 45,85 5 2 Wolne Pobierz Zobacz
119 46,23 5 1 Wolne Pobierz Zobacz
120 40,61 5 1 Wolne Pobierz Zobacz
121 62,57 5 3 Rezerwacja Pobierz Zobacz
122 41,19 5 2 Wolne Pobierz Zobacz
123 45,35 5 2 Wolne Pobierz Zobacz
124 59,08 5 3 Wolne Pobierz Zobacz
125 57,66 5 3 Wolne Pobierz Zobacz
55 59,73 6 3 Wolne Pobierz Zobacz
56 70,62 6 4 Rezerwacja Pobierz Zobacz
57 65,99 6 3 Wolne Pobierz Zobacz
58 64,15 6 3 Wolne Pobierz Zobacz
59 42,03 6 1 Wolne Pobierz Zobacz
60 46,14 6 1 Wolne Pobierz Zobacz
61 41,25 6 1 Wolne Pobierz Zobacz
62 40,97 6 2 Wolne Pobierz Zobacz
63 45,78 6 2 Wolne Pobierz Zobacz
126 45,85 6 2 Wolne Pobierz Zobacz
127 46,26 6 1 Wolne Pobierz Zobacz
128 40,61 6 1 Wolne Pobierz Zobacz
129 62,57 6 3 Rezerwacja Pobierz Zobacz
130 41,19 6 2 Wolne Pobierz Zobacz
131 45,35 6 2 Wolne Pobierz Zobacz
132 59,08 6 3 Wolne Pobierz Zobacz
133 63,62 6 3 Wolne Pobierz Zobacz
64 59,73 7 3 Wolne Pobierz Zobacz
65 70,62 7 4 Wolne Pobierz Zobacz
66 65,99 7 3 Wolne Pobierz Zobacz
67 64,15 7 3 Wolne Pobierz Zobacz
68 42,03 7 1 Wolne Pobierz Zobacz
69 46,14 7 1 Wolne Pobierz Zobacz
70 41,25 7 1 Wolne Pobierz Zobacz
71 40,97 7 2 Wolne Pobierz Zobacz
72 45,78 7 2 Wolne Pobierz Zobacz
134 45,85 7 2 Wolne Pobierz Zobacz
135 46,23 7 1 Wolne Pobierz Zobacz
136 40,61 7 1 Wolne Pobierz Zobacz
137 62,57 7 3 Wolne Pobierz Zobacz
138 41,19 7 2 Rezerwacja Pobierz Zobacz
139 45,35 7 2 Wolne Pobierz Zobacz
140 59,08 7 3 Rezerwacja Pobierz Zobacz
73 63,60 8 3 Wolne Pobierz Zobacz
74 70,50 8 4 Wolne Pobierz Zobacz
75 66,01 8 3 Wolne Pobierz Zobacz
76 70,41 8 3 Wolne Pobierz Zobacz
77 110,83 8 4 Rezerwacja Pobierz Zobacz
141 63,62 8 3 Wolne Pobierz Zobacz
142 160,50 8 4 Rezerwacja Pobierz Zobacz
143 62,57 8 3 Wolne Pobierz Zobacz
144 41,19 8 2 Wolne Pobierz Zobacz
145 45,35 8 2 Wolne Pobierz Zobacz
146 59,08 8 3 Wolne Pobierz Zobacz
147 63,61 8 3 Wolne Pobierz Zobacz

Brak mieszkań spełniających powyższe kryteria.

Kontakt

Biuro sprzedaży
Boya Żeleńskiego 6A, 35-105 Rzeszów

tel. 881 300 303

Napisz do nas

Dane
Treść

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.